Cwrw Ogwen

Cwrw Crefft Cymreig o Ddyffryn Ogwen Bethesda

Cwrw Caradog

3.9% ABV

Cwrw euraidd/melyn blasus , hawdd i’w yfed heb fod yn rhy chwerw

Mae’r cwrw hwn wedi ei fragu i goffau un o lenorion enwocaf Bethesda a Chymru, Caradog Prichard. Ef oedd awdur ‘Un Nos Ola Leuad’ a ystyrir yn un o nofelau pwysicaf yr iaith Gymraeg. Roedd y nofel yn torri tir newydd wrth adrodd yn ddi flewyn ar dafod fagwraeth plentyn ym Methesda ar ddechrau’r ugeinfed ganrif . Roedd, yn ogystal , yn fardd enillodd goronau a chadair yr Eisteddfod Genedaethol ac yn newyddiadurwr gyda sawl papur newydd cenedlaethol. Teimlwn bod y cwrw yn goffad teilwng ohono.

Mae yn cyd fynd yn wych gyda cyrri, pizza neu unrhyw fwydydd sydyn

Ar gael mewn casgenni a photeli

Cwrw Caradog

Cwrw Chwalfa

4.5% ABV

Cwrw golau ysgafn a blas llawn hopys blodeuog

Bragwyd Chwalfa fel teyrnged i chwarelwyr Bethesda a’u teuluoedd a ddisgrifiwyd yn fyw iawn yn nofel T. Rowland Hughes ‘Chwalfa’. Yn y nofel mae hanes Streic Fawr Chwarel y Penrhyn a barodd o 1900 i 1903. Mae’r llun sydd ar label y cwrw yn dangos un o’r chwarelwyr yn chwythu corn er mwyn rhybuddio ei gydweithwyr am ffrwydriad oedd ar fin digwydd i ryddhau mwy o lechi’r chwarel. Mae’n siwr y byddai ambell i chwarelwr yn falch o ddiferyn o Chwalfa i dorri syched ar ol diwrnod caled o waith!

Mae yn hyfryd ar ei ben ei hun ond yn cyd fynd gyda pasta, caws neu bwyd mor

Ar gael mewn casgenni a photeli

"Cwrw

Cwrw Tryfan

4.2% ABV

Cwrw tywyll, blasus traddodiadol ychydig yn chwerw

Bragwyd Cwrw Tryfan i gydabod un o fynyddoedd mwyaf eiconig Cymru sydd ar gyrion Bethesda. Mae Tryfan yn fynydd creigiog a heriol sydd yn adnabyddus oherwydd y ddwy garreg ‘Sion a Sian ‘ ar ei gopa . Mae yn arferiad gan rai mynyddwyr (dewr neu ffol) i neidio o un i’r llall i ddathlu cyrraedd y copa . Nid oes angen bod yn ddewr nac yn ffol i fwynhau Cwrw Tryfan ! Mae yn lymaid pleserus a hawdd iawn i’w yfed.

Mae yn cyd fynd yn wych gyda cyrri neu unrhyw bryd blasus

Ar gael mewn casgenni

Cwrw Tryfan

Ein Stori

Mae pentref Bethesda yn swatio ar lôn bost yr A5 rhwng y Carneddau a’r Glyderau yng nghanol Eryri. Dyma rai o fynyddoedd uchaf Cymru ac mae dŵr croyw afonydd a llynnoedd yr ardal yn ddeunydd crai heb ei ail i’r bragwr cwrw.

Yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg a’r ugeinfed ganrif, tyfodd diwydiant llechi mawr yn yr ardal. Chwarel y Penrhyn yn Nyffryn Ogwen oedd un o’r chwareli llechi mwyaf yn y byd, a gyflogai 3,000 o weithwyr, ac yma rhwng 1900 a 1903 y cafwyd y Streic Fawr, y streic hiraf a mwyaf chwerw yn hanes diwydiannol Prydain.

Mae’r ardal yn enwog am ei beirdd, ai llenorion, ei thraddodiad cerddorol cyfoethog, a’r cymeriadau lliwgar a dyfodd yn sgil y chwareli llechi. Sefydlwyd Cwrw Ogwen yn 2016 gan griw lleol i glodfori ac ategu treftadaeth ddiwyllannol a diwydiannol Bethesda a Dyffryn Ogwen.

Cysylltu â Ni

Ymholiadau. Ble gawn ni beint o Gwrw Ogwen? A oes gennych chi ddiddordeb mewn gwerthu Cwrw Ogwen yn eich Tafarn, Bwyty, Caffi neu Siop? Dychwelwch y ffurflen isod neu Cysylltwch a ni , drwy ffonio neu e bost.

Cwrw Ogwen
5 Rhes Ogwen
Bethesda, LL57 3AY
Gogledd Cymru

01248 605715

info@cwrwogwen.cymru

Cwrw Ogwen
Polisi Preifatrwydd a Chwcis

Web site by Bilberry

Copyright © Cwrw Ogwen 2022

Admin